Welkom bij
De Nieuwe Bijbelschool

Oude bronnen voor nieuwe tijden
PodcastTheologentafelExegesezoomNascholing predikanten

Image

Beste mensen!

‘Deze moderne samenleving was zo succesvol en ook veelbelovend omdat en zolang mensen het gevoel hadden dat ze aan een betere toekomst werkten’, zo schrijft de Duitse socioloog Hartmut Rosa in zijn essay ‘Democratie vraagt om religie’. Maar het grote probleem van deze tijd is, zo schrijft hij, ‘dat we niet langer het gevoel hebben dat we op weg zijn naar een veelbelovende toekomst maar voortdurend bezig lijken te zijn de achter ons afbrokkelende rand van de afgrond voor te blijven. We moeten elk jaar harder rennen om niet in de afgrond te storten die ons steeds dichter op de hielen zit. Het gevoel tekort te schieten, niet tevreden te zijn met zichzelf, eigenlijk heel anders moeten zijn, wordt steeds sterker.’ Rosa noemt dit de ‘razende stilstand’ van de samenleving.


Als het over toekomst gaat, nodigt de Schrift ons uit om met de ogen van Mozes te kijken. De Tora eindigt niet voor niets met die laatste blik op het veelbelovende land. Wat Mozes ziet, kan hij met zijn natuurlijke ogen helemaal niet zien. Hij krijgt een visionaire bril op. Ooit zal er een land zijn waar de angst, de dood en de benauwdheid het loodje moeten leggen. Daar zullen recht en vrede zegevieren. En niemand valt daar uit de boot. Een visioen als tegengif tegen het ondergangsdenken. En wie dat visioen serieus neemt, laat zich niet ontmoedigen door ondergangsdenken, maar staat op om te doen wat moet gedaan.

Om dat visioen helder voor ogen te houden zullen we moeten ‘herbronnen’. En laat daar nou precies de Nieuwe Bijbelschool voor zijn opgericht.

Heil en zegen in het nieuwe jaar!

Ad van Nieuwpoort, voorzitter

Ons nieuws

Bijbeldebat 29 november

Nu terug te kijken! Jaap Dekker (hoogleraar aan de TU Utrecht), Lieve Teugels (Hebreeuws en Joodse studies) en Marco Visser (onderzoeker Bijbelse Theologie) gingen onder leiding van PthU-student Dorien Keus in gesprek over de verhouding tussen Oude en Nieuwe Testament. Hoe verhouden die twee delen zich tot elkaar? Het boeiende gesprek is terug te kijken en te beluisteren via YouTube.

Onze podcasts


Wat is de Bijbel voor een boek? Verzameling dogmatische waarheden waar je in moet geloven? Mooi verhaal met een moraal, een museum van oudheden? Of kan het ook anders? Luister naar onze Podcast De Nieuwe Bijbelschool. Marco Visser en Rob Ittmann gaan in gesprek met theologen die die Bijbel zo gek nog niet vinden.

Aflevering 16, met Lieke van Zanden, predikant en theoloog in Ede. Over genezingsverhalen uit het Matteüsevangelie, hoe kun je die lezen? En een cantate van Bach: Alles nur nach Gottes Wille. Maar hoezo Gods wil, wat is dat eigenlijk?

Onze columns

Onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief! Ontvang elke 12e van de maand – naar het bekende bijbelse getal – onze email vol activiteiten, columns, quotes en ander mooi nieuws. Het aanmeldformulier vind je hier rechts op de site.

De Nieuwe Bijbelschool is in 2010 opgericht om aandacht te vragen voor de betekenis en de zeggingskracht van bijbelse verhalen voor de tijd waarin wij leven. Zij wil in deze tijd een poging wagen om de bijbelse teksten te ontdoen van allerlei christendommelijke vooroordelen en misverstanden, opdat zij weer voor zichzelf kunnen gaan spreken. De bijbel is volgens ons niet zozeer een bevestiging van onze diepste religieuze verlangens, maar eerder een boek met verhalen die gaan over de vraag wat een mens nodig heeft om optimaal mens te worden.

De Nieuwe Bijbelschool is een platform voor theologiestudenten en predikanten, maar ook voor mensen die zomaar benieuwd zijn of de bijbel nog wat te vertellen heeft.

De Nieuwe Bijbelschool is een onafhankelijke stichting met een plek aan de Protestantse Theologische Universiteit. Daarnaast organiseert zij bijbelklassen, seminars, een podcast en tal van activiteiten op het snijvlak van ‘oude bronnen en nieuwe tijden’.

Tot mei 2019 was aan De Nieuwe Bijbelschool een leerstoel verbonden: de bijzondere leerstoel Miskotte/Breukelman aan de PThU, met prof. dr. Rinse Reeling Brouwer als hoogleraar. Vanaf oktober 2019 is er een nieuw ingestelde onderzoeksplek, waaraan Marco Visser verbonden is.