Leerstoel Miskotte/Breukelman

Van 2012 tot 2019 was aan de Nieuwe Bijbelschool een bijzondere leerstoel verbonden, de leerstoel ‘Miskotte/Breukelman voor de theologische hermeneutiek van de bijbelse grondwoorden’ aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU).

Prof. dr. Rinse Reeling Brouwer (1953) studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde daar in 1988 op een studie naar Karl Barth in gesprek met het marxisme. Na een predikantschap van vijftien jaren te Amsterdam, kreeg hij in 1996 een universitaire benoeming te Kampen. Hij publiceerde onder meer De God van Spinoza (1998), De handzame Calvijn (2004) en Grondvormen van theologische systematiek (2009). Ook droeg hij bij aan de uitgave en bestudering van het werk van Miskotte en Breukelman in binnen- en buitenland. Zie de website http://www.rinsereelingbrouwer.nl/ voor informatie en teksten van zijn hand.

Op 7 mei 2019 nam ‘onze’ hoogleraar afscheid van de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Met een minisymposium en een oratie sloot hij zijn docentschap af zoals we hem kennen: bevlogen, diepgravend, inspirerend. Het afscheidscollege met de titel ‘Het onderwijs van Mozes en het onderwijs van de ekklesia’ is hier terug te lezen en te beluisteren.

De bijzondere leerstoel wordt als zodanig niet gecontinueerd, maar vanaf oktober 2019 werkt Marco Visser namens de Nieuwe Bijbelschool een dag in de week aan de PThU om theologie in de traditie van K.H. Miskotte en F.H. Breukelman een plek te laten houden aan de predikantsopleiding. Lees hier meer.

Klik hier voor informatie over de ANBI-status van de stichting Miskotte-Breukelman.

Klik hier voor het financieel verslag van de stichting Miskotte-Breukelman

Image