Donaties

Het werk van De Nieuwe Bijbelschool wordt mogelijk gemaakt door donaties van particulieren. Het gaat daarbij om de aanstelling van 0,2 fte in samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit, om het organiseren van onze activiteiten en om het bijhouden van de website.

Zonder uw gift kunnen wij dit alles niet doen. Wij doen dan ook van harte een beroep op u om het mede mogelijk te maken. Wij zien uw donatie graag tegemoet op rekeningnummer NL81 TRIO 0197 7089 27 van de Nieuwe Bijbelschool.

Voor meer informatie en bij vragen kunt u ons altijd een bericht sturen. Hartelijk dank voor uw bijdrage.