Welkom bij
De Nieuwe Bijbelschool

Oude bronnen voor nieuwe tijden
PodcastTheologentafelExegesezoomNascholing predikanten

Image
Beste mensen!

‘De vrijheid van het ikkige zelf is een illusie’, aldus de bekende psychiater Dirk de Wachter in Filosofie Magazine. En hij voegt daaraan toe: ‘We geloven dat we alles alleen kunnen en dat dat vrijheid is. Vandaar dat steeds meer mensen op zichzelf wonen, in een studio, met een Facebook-account en een diepvriesmaaltijd. Maar alleen zijn maakt onvrij. Niet verbonden zijn heeft een extreme ledigheid tot gevolg. Alle vrijheid verdwijnt dan in het zwarte gat. 
Vrijheid is gegeven door de Ander, zit in de blik van de Ander.’ Het is het centrale motief in zijn werk, ontleend aan Emmanuel Levinas. En Levinas komt van de Tora vandaan. Waar precies dit het Leitmotiv is van het Bijbels ABC: De mens is een relationeel wezen. Geheel en al toegelegd op de relatie. De levensadem die hij in zijn neusgaten krijgt ingeblazen is daar een teken van. En dit laat maar weer eens zien hoe razend actueel die bijbelse oergegevens zijn. Want het valt op hoe deze basisgedachte op grote instemming kan rekenen. Juist ook in deze tijd van dolende en verlaten individuen (Esther van Fenema).‘Het IK-tijdperk is voorbij’, hoorde ik laatst een politicus zeggen. Het is natuurlijk campagne-tijd. Maar het is niet voor niets dat er ook in ons land een beweging op gang komt die zoekt naar een alternatief voor het doorgeschoten kille individualisme waarin de mens is gereduceerd tot een bundeltje datapunten in de systemen van overheid en bedrijfsleven. Daarom is het zo van belang dat De Nieuwe Bijbelschool er is om telkens ook weer terug te kunnen verwijzen naar dit In den beginne.
Wij zijn inmiddels al zo’n 12 jaar bezig. Vanaf het eerste begin was Shirley Shedi degene die op onze penningen paste. En meedacht over
leerstoelen en financiering van projecten. In een mooie Haagsche kroeg namen wij deze maand afscheid van haar onder luide dankzegging voor al haar inspanningen. Heel verheugd zijn we dan Nyckele Sap haar taken gaat overnemen. In de volgende nieuwsbrief zal hij zich aan u voorstellen. Er wacht binnenkort weer een donateursactie, want zonder uw bijdrage lukt het echt niet. Dank bij voorbaat!

Ad van Nieuwpoort, voorzitter.

Ons nieuws

Boekpresentatie

Op 25 november 2022 was de presentatie van het boek ‘Blijf bij je bevrijder. Theologisch portret van Rochus Zuurmond’ in de Pauluskerk in Rotterdam. Sprekers waren de auteur Herman Meijer, Marco Visser en Ilke Jacobs.

Onze podcasts


Wat is de Bijbel voor een boek? Verzameling dogmatische waarheden waar je in moet geloven? Mooi verhaal met een moraal, een museum van oudheden? Of kan het ook anders? Luister naar onze Podcast De Nieuwe Bijbelschool. Marco Visser en Rob Ittmann gaan in gesprek met theologen die die Bijbel zo gek nog niet vinden.

Aflevering 16, met Lieke van Zanden, predikant en theoloog in Ede. Over genezingsverhalen uit het Matteüsevangelie, hoe kun je die lezen? En een cantate van Bach: Alles nur nach Gottes Wille. Maar hoezo Gods wil, wat is dat eigenlijk?

Onze agenda

Onze columns

Onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief! Ontvang elke 12e van de maand – naar het bekende bijbelse getal – onze email vol activiteiten, columns, quotes en ander mooi nieuws. Het aanmeldformulier vind je hier rechts op de site.

De Nieuwe Bijbelschool is in 2010 opgericht om aandacht te vragen voor de betekenis en de zeggingskracht van bijbelse verhalen voor de tijd waarin wij leven. Zij wil in deze tijd een poging wagen om de bijbelse teksten te ontdoen van allerlei christendommelijke vooroordelen en misverstanden, opdat zij weer voor zichzelf kunnen gaan spreken. De bijbel is volgens ons niet zozeer een bevestiging van onze diepste religieuze verlangens, maar eerder een boek met verhalen die gaan over de vraag wat een mens nodig heeft om optimaal mens te worden.

De Nieuwe Bijbelschool is een platform voor theologiestudenten en predikanten, maar ook voor mensen die zomaar benieuwd zijn of de bijbel nog wat te vertellen heeft.

De Nieuwe Bijbelschool is een onafhankelijke stichting met een plek aan de Protestantse Theologische Universiteit. Daarnaast organiseert zij bijbelklassen, seminars, een podcast en tal van activiteiten op het snijvlak van ‘oude bronnen en nieuwe tijden’.

Tot mei 2019 was aan De Nieuwe Bijbelschool een leerstoel verbonden: de bijzondere leerstoel Miskotte/Breukelman aan de PThU, met prof. dr. Rinse Reeling Brouwer als hoogleraar. Vanaf oktober 2019 is er een nieuw ingestelde onderzoeksplek, waaraan Marco Visser verbonden is.