Welkom bij
De Nieuwe Bijbelschool

Oude bronnen voor nieuwe tijden
PodcastTheologentafelExegesezoomNascholing predikanten

Image
Kleine demonstrantjes van klei, papier en draad. Ze zijn her en der te vinden in de straten van Sint Petersburg. En het worden er steeds meer. Op het eerste gezicht te verwaarloze tekenen van protest tegen een oorlog die almaar meer slachtoffers eist. Maar ze gaan als een steeds sterker wordend lopend vuurtje en worden nu zelfs in Moskou opgemerkt. Kleine tekenen van mensen die zich niet willen neerleggen bij hoe het gaat. Kleine Pinkstertekenen zijn het van mensen die zich vrij genoeg voelen om het er niet bij te laten zitten. Wat is het dat deze mensen ertoe aanzet om dit te doen?

Hoe komen mensen tot daden van verzet? Met alle risico’s van dien? Hoe komt het dat er altijd weer mensen zijn die het er niet bij laten zitten? Niet berusten bij de dingen die gebeuren? Misschien heeft het wel met die Pinkstergeest te maken waarover het in de schriften gaat. Een Geest die de hoop op het visioen van een andere wereld in ons wakker schudt. Een Geest die we pas echt op het spoor komen als we bereid zijn de woorden van profeten en apostelen te spellen. Laat daar nu ooit De Nieuwe Bijbelschool voor zijn opgericht. 

Ad van Nieuwpoort

Ons nieuws

Onze podcasts


Wat is de Bijbel voor een boek? Verzameling dogmatische waarheden waar je in moet geloven? Mooi verhaal met een moraal, een museum van oudheden? Of kan het ook anders? Luister naar onze Podcast De Nieuwe Bijbelschool. Marco Visser en Rob Ittmann gaan in gesprek met theologen die die Bijbel zo gek nog niet vinden.

Aflevering 11, met theoloog en predikant Taco Noorman. Over misschien wel het moeilijkste verhaal uit de Bijbel: Genesis 22, het offer (?) van Abraham.

Onze columns

Onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief! Ontvang elke 12e van de maand – naar het bekende bijbelse getal – onze email vol activiteiten, columns, quotes en ander mooi nieuws. Het aanmeldformulier vind je hier rechts op de site.

De Nieuwe Bijbelschool is in 2010 opgericht om aandacht te vragen voor de betekenis en de zeggingskracht van bijbelse verhalen voor de tijd waarin wij leven. Zij wil in deze tijd een poging wagen om de bijbelse teksten te ontdoen van allerlei christendommelijke vooroordelen en misverstanden, opdat zij weer voor zichzelf kunnen gaan spreken. De bijbel is volgens ons niet zozeer een bevestiging van onze diepste religieuze verlangens, maar eerder een boek met verhalen die gaan over de vraag wat een mens nodig heeft om optimaal mens te worden.

De Nieuwe Bijbelschool is een platform voor theologiestudenten en predikanten, maar ook voor mensen die zomaar benieuwd zijn of de bijbel nog wat te vertellen heeft.

De Nieuwe Bijbelschool is een onafhankelijke stichting met een plek aan de Protestantse Theologische Universiteit. Daarnaast organiseert zij bijbelklassen, seminars, een podcast en tal van activiteiten op het snijvlak van ‘oude bronnen en nieuwe tijden’.

Tot mei 2019 was aan De Nieuwe Bijbelschool een leerstoel verbonden: de bijzondere leerstoel Miskotte/Breukelman aan de PThU, met prof. dr. Rinse Reeling Brouwer als hoogleraar. Vanaf oktober 2019 is er een nieuw ingestelde onderzoeksplek, waaraan Marco Visser verbonden is.