Welkom bij
De Nieuwe Bijbelschool

Oude bronnen voor nieuwe tijden
PodcastTheologentafelExegesezoomNascholing predikanten

Image
Beste mensen!

Kijken wij deze dagen wel genoeg in de spiegel? En dan bedoel ik niet die narcistische spiegel die ons vertelt wie de beste en de mooiste van het land is. Dan bedoel ik een kritische spiegel. Een spiegel die mij confronteert met mijn ambivalentie. Die mij laat zien dat ik misschien al wel mijn hele leven aan het weglopen ben voor de echte vragen. Voor mijn diepste roeping. Waar ik voor bedoeld ben. We lijken te leven in een tijd waarin we alleen maar aan het zenden zijn. Misschien wel uit angst om maar niet geconfronteerd te hoeven worden met onze vragen en onze pijnpunten. En daardoor zijn we onze ontvankelijkheid en empathie aan het kwijtraken. En zijn we niet meer in staat tot zelfkritiek.Het unieke van het bijbelverhaal is dat het vol zelfkritiek zit. Degene die meent de waarheid in pacht te hebben, wordt gedwongen weer bij het ‘in den beginne’ te beginnen. Dat verhaal is als de harp van David tegenover de zelfgenoegzame speer van Saul. En daarom is het ook zo urgent dat wij deze dagen de bijbel weer gaan herontdekken. Niet als een verlengstuk van ons vrome geloof maar als een kritisch tegenover dat ons wakker wil schudden. Daarvoor is De Nieuwe Bijbelschool opgericht. 

Ad van Nieuwpoort,
voorzitter

Ons nieuws

Boekpresentatie

Op 25 november 2022 was de presentatie van het boek ‘Blijf bij je bevrijder. Theologisch portret van Rochus Zuurmond’ in de Pauluskerk in Rotterdam. Sprekers waren de auteur Herman Meijer, Marco Visser en Ilke Jacobs.

Onze podcasts


Wat is de Bijbel voor een boek? Verzameling dogmatische waarheden waar je in moet geloven? Mooi verhaal met een moraal, een museum van oudheden? Of kan het ook anders? Luister naar onze Podcast De Nieuwe Bijbelschool. Marco Visser en Rob Ittmann gaan in gesprek met theologen die die Bijbel zo gek nog niet vinden.

Aflevering 16, met Lieke van Zanden, predikant en theoloog in Ede. Over genezingsverhalen uit het Matteüsevangelie, hoe kun je die lezen? En een cantate van Bach: Alles nur nach Gottes Wille. Maar hoezo Gods wil, wat is dat eigenlijk?

Onze columns

Onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief! Ontvang elke 12e van de maand – naar het bekende bijbelse getal – onze email vol activiteiten, columns, quotes en ander mooi nieuws. Het aanmeldformulier vind je hier rechts op de site.

De Nieuwe Bijbelschool is in 2010 opgericht om aandacht te vragen voor de betekenis en de zeggingskracht van bijbelse verhalen voor de tijd waarin wij leven. Zij wil in deze tijd een poging wagen om de bijbelse teksten te ontdoen van allerlei christendommelijke vooroordelen en misverstanden, opdat zij weer voor zichzelf kunnen gaan spreken. De bijbel is volgens ons niet zozeer een bevestiging van onze diepste religieuze verlangens, maar eerder een boek met verhalen die gaan over de vraag wat een mens nodig heeft om optimaal mens te worden.

De Nieuwe Bijbelschool is een platform voor theologiestudenten en predikanten, maar ook voor mensen die zomaar benieuwd zijn of de bijbel nog wat te vertellen heeft.

De Nieuwe Bijbelschool is een onafhankelijke stichting met een plek aan de Protestantse Theologische Universiteit. Daarnaast organiseert zij bijbelklassen, seminars, een podcast en tal van activiteiten op het snijvlak van ‘oude bronnen en nieuwe tijden’.

Tot mei 2019 was aan De Nieuwe Bijbelschool een leerstoel verbonden: de bijzondere leerstoel Miskotte/Breukelman aan de PThU, met prof. dr. Rinse Reeling Brouwer als hoogleraar. Vanaf oktober 2019 is er een nieuw ingestelde onderzoeksplek, waaraan Marco Visser verbonden is.