Leerstoel Miskotte/Breukelman

 
Aan de Nieuwe Bijbelschool is een leerstoel aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) gelieerd: de leerstoel Miskotte/Breukelman voor de theologische hermeneutiek van de bijbelse grondwoorden.rinse reeling brouwer

Per 1 januari is dr. Rinse Reeling Brouwer is benoemd als bijzonder hoogleraar. Reeling Brouwer (1953) studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde daar in 1988 op een studie naar Karl Barth in gesprek met het marxisme. Na een predikantschap van vijftien jaren te Amsterdam, kreeg hij in 1996 een universitaire benoeming te Kampen. Hij publiceerde onder meer De God van Spinoza (1998), De handzame Calvijn (2004) en Grondvormen van theologische systematiek (2009). Ook droeg hij bij aan de uitgave en bestudering van het werk van Miskotte en Breukelman in binnen- en buitenland.

Curriculum Vitae:
2012: Bijzonder hoogleraar op de Miskotte/Breukelman-leerstoel, PThU vestiging Amsterdam
2008: Verantwortlicher Herausgeber Zeitschrift für dialektische Theologie // member of the Barth research network
2007: directeur onderwijs bij nieuw gevormde Protestantse Theologische Universiteit
1997: begin werkzaamheden aan de Theologische Universiteit Kampen (voor dogmageschiedenis en symboliek bij leerstoel dogmatiek)
1982-1997: Predikant bij de Hervormde Gemeente te Amsterdam (later: Samen op Weg)
1988: promotie aan de UvA (op een Barth-studie)
1981: doctoraalexamen Universiteit van Amsterdam (scriptieonderwerp: messianisme bij Walter Benjamin en Louis Althusser)
1976-1978: Secretaris van de Nederlandse Christen-Studenten Vereniging (SCM)

Klik hier voor een uitgebreid CV.

Recente publicaties:

  • In het blad 'Volzin. Tijdschrift voor zinvol  leven' (jaargang 11 nr. 21, 26 oktober 2012) verscheen op pp. 28-31 een verkorte  versie van mijn Haarlemse lezing over Jezus onder de (sc. door de redactie  aangebrachte) titel 'Niet te filmen. De Messias laat zich in de Bijbel niet in  één beeld vangen'.
  • In 'Interpretatie. Tijdschrift voor Bijbelse  Theologie' jaargang 20/6, november 2012, pp. 20-23: 'Tien boeken vol gesproken  woord. Bij de verschijning van het laatste cahier van de Bijbelse Theologie van  Frans Breukelman'.
  • In 'Kunst en Wetenschap', 21/3, herfst 2012,  11-12: 'De theoloog Miskotte liet zich niet alleen inspireren door vakgenoten,  maar ook door filosofen en schrijvers'.

Klik hier voor de oratie die dr. Reeling Brouwer op 5 oktober jl. hield, met de titel 'Deze is een en enig, over de taak de singulariteit van de Naam te respecteren'.

Op 25 januari 2013 kreeg Rinse Reeling Brouwer ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag een bundel meditaties aangeboden met de titel 'De vrolijke Schriftgeleerde'. Klik hier voor enkele artikelen uit deze bundel.

Klik hier voor informatie over de ANBI-status van de stichting Miskotte-Breukelman.

Klik hier voor het financieel verslag van de stichting Miskotte-Breukelman