Publicaties en artikelen Ad van Nieuwpoort

Publicaties:

Ad van Nieuwpoort en Mirjam Elbers, Bijbel voor beginners, 100 en enige eyeopeners en misverstanden over de bijbel, Uitgeverij van Gennep 2012

Ad van Nieuwpoort en Mirjam Elbers, redactie Bijbelse Theologie III/3, de finale van het evangelie naar Matteüs, Breukelman, Uitgeverij Kok 2012

Ad van Nieuwpoort en Ruben van Zwieten, De Bijbel op de Zuidas, Uitgeverij Bert Bakker 2012

Ad van Nieuwpoort, In Babel, Actuele bespiegelingen bij Ezechië', Uitgeverij Scandalon 2011

Ad van Nieuwpoort en Mirjam Elbers (red.), Scheurkalender van de Bijbel 2011, Uitgeverij van Gennep 2010

Ad van Nieuwpoort, Jouw naam is een verhaal, in de serie: Woord op zondag (NCRV-radio), Uitgeverij Narratio, Gorinchem 2009

Ad van Nieuwpoort en Klaas Vos (red.), Scheurkalender van de Bijbel 2009, Uitgeverij Van Gennep 2008

Wouter Klouwen, Ad van Nieuwpoort e.a. (red.), Dominee of tentenmaker? De predikant als tolk en getuige, Kampen 2007

Ad van Nieuwpoort, Tenach opnieuw, Over het Messiaanse tegoed van het evangelie naar Lukas, uitgeverij Van Gennep Amsterdam, 2006 (diss.)

(Klik HIER om de boekafbeelding met toelichting van Tenach Opnieuw te openen.)

Ad van Nieuwpoort, Rochus Zuurmond (red.), De Beproeving – over de nieuwe bijbelvertaling, Kampen 2005

Karel Deurloo en Ad van Nieuwpoort (red.), Scheurkalender van de Bijbel 2004, Uitgeverij Van Gennep Amsterdam 2003

Rens Kopmels en Ad van Nieuwpoort (red.), Terug tot Barth! Elf theologen over de actuele betekenis van Karl Barth, Delft 2003

 N.T. Bakker, R. Kouwijzer en A. van Nieuwpoort (red.), De verdwijnende mens? Bijdragen over de bijbelse antropologie, Baarn 2002

Ype Bekker, Wouter Klouwen, Ad van Nieuwpoort (red.), In de ruimte van de openbaring, Opstellen voor Nico T. Bakker, Kampen 1999

Ad van Nieuwpoort, De kleine Mensengod – de bijbel kan ons nog meer vertellen, Uitgeverij Prometheus Amsterdam 1997

Frans Breukelman, Bijbelse Theologie III/2, De Koning als Richter,  verzorgd door Ad van Nieuwpoort en Pieter van Walbeek, Kampen 1996

 

Artikelen:

Een selectie uit de artikelen van Ad van Nieuwpoort.
Voor alle artikelen:  © 2010 Ad van Nieuwpoort, Amsterdam
Klik op het artikel om het te openen.

2010

Wie is de God van de Bijbel?
(Uit de bundel "Wie is God" onder redactie van Hanna van Dorssen, oktober 2010)

Omwille van de vrije bijbel
(september 2010)

De schepping als utopie
Genesis volgens Tora
(Verschenen in de bundel ‘God als koekenbakker’, mei 2010)

2009

Jozua
(Verschenen in Postille, jaargang 2009 -2010, Zoetermeer 2009)

2007

Leren bidden
Het "Onze Vader", Mattheüs 5: 9 - 13
(Verschenen in Woord & Dienst, februari 2007 )

De grafsteen als preekstoel
(Verschenen in Woord & Dienst, maart 2007)

Uw Koninkrijk kome ...
Matteüs 6 : 10
(Verschenen in Woord & Dienst april 2007)

Vanuit de hemel bevrijdend nabij
Matteüs 6 : 13
(Verschenen in Woord & Dienst, mei 2007)

Een tegendraads ambt
Jozua als dienaar van het Woord
(Verschenen in: Wouter Klouwen en Ad van Nieuwpoort (e.a.), Dominee of tentenmaker, de predikant als tolk en getuige, Kampen 2007)

Zonder Schuld
(Verschenen in Woord & Dienst, juni 2007)

Gewekte revolutie
(Verschenen in Woord & Dienst, mei 2007)

2006

Tenach Opnieuw (summary)
(Dissertatie summary)

2005

Hoe vertaalt Lukas de schriften?
Over het evangelie naar Lukas en de NBV
(Verschenen in: Ad van Nieuwpoort, Rochus Zuurmond; De Beproeving, over de nieuwe Bijbelvertaling. Kampen 2005)

Met de NBV naar Vezelay
(Verschenen in: Ad van Nieuwpoort, Rochus Zuurmond: De Beproeving, over de nieuwe Bijbelvertaling. Kampen 2005)

Thomas genoemd Didymus
(Verschenen in Horizon, maart 2005)

2004

Er wil iets gezegd worden!
Frans Breukelman ter zake
(uit: 1 zo’n mannetje, Frans Breukelman en zijn invloed op tijdgenoten, Kampen 2004)

De barmhartige verstoring van de godsdienst


2003

De nieuwe wereld in de bijbel
Over het novum van de bijbelse verkondiging
(Verschenen in Rens Kopmels en Ad van Nieuwpoort, Terug tot Barth, Elf theologen over de actuele betekenis van Karl Barth, Delft 2003)

Een partijdig oordeel
Over Jona, Paulus en het messiaanse oordeel
(Verschenen in: Nico Bakker, Wouter Klouwen, Ad van Nieuwpoort e.a. Het Oordeel, Kampen 2003)

Gebed als verzet
Bijbelstheologische notitie bij het gebed
(Verschenen in: Gebed als verzet, Antwerpen 2003)

De kerk bestaat niet …  ze gebeurt!
(Verschenen in Horizon 2003)

De weg van de Opgestane
Het evangelie leren lezen vanuit het einde
(verschenen in Horizon, april 2003)

2002

Wist gij niet dat Ik bezig moet zijn met de dingen mijns Vaders?
Schriftlezingen Lukas
(Verschenen in Postille 2002 - 2003, Zoetermeer 2002)

Verwondering
(Verschenen in Centraal Weekblad, augustus 2002)

2000

(Verschenen in: De noodzaak van de preek, Kampen 2000)

© 2010 Ad van Nieuwpoort Amsterdam
Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur artikelen of delen van artikelen over te nemen in gedrukte teksten of elders op het internet te plaatsen.