26 & 27 Feb - Ongoing Interpretation: The Servant of YHWH in Text and Context

De conferentie "Ongoing Interpretation. The Servant of YHWH in Text and Context" vindt plaats aan de PThU op 26 en 27 februari 2024.

Het is een veelbesproken vraag: wie wordt er bedoeld in de teksten over de knecht van JHWH in Jesaja? Door de eeuwen heen zijn er in verschillende tradities verschillende antwoorden gegeven. Is deze knecht een bepaald individu, of moet je de teksten collectief lezen? Zijn er sporen van de historische achtergrond van de teksten te vinden, of moeten we ze meer metaforisch verstaan? 

Marco Visser promoveerde in 2022 op dit onderwerp met zijn proefschrift Pars pro toto. Deze ‘expert meeting’ aan de Protestantse Theologische Universiteit zet het gesprek voort: er worden verschillende interpretaties onderzocht; ook zal het gaan over de actualiteit en relevantie van de teksten.

Informatie over deelname is hier te vinden.