Marco Visser - juni 2022

Marco Visser - juni 2022

Het verhaal gaat… Zo wordt het verteld in het Bijbelboek Handelingen: de leerlingen van Jezus zijn bij elkaar.

‘En het geschiedde, plotseling, uit de hemel: een geruis als van een gedreven heftige ademtocht.’ Zoiets staat er letterlijk (Handelingen 2:2). Vreemd. In de meeste vertalingen gaat het over het geluid van een wind. Zo kennen we het Pinksterverhaal uit de kinderbijbels. Maar wind, dat staat er niet; wonderlijk genoeg klinkt het geluid van een adem. En als er dan even later ook nog tongen zichtbaar worden, tongen als van vuur namelijk, dan dringt tot je door dat het om een gesproken woord gaat. Adem + tong = stem! Dat is het gebeuren van Pinksteren: dat er iemand aan het woord komt. Een vurig spreken.

Er wordt soms wel eens wat mysterieus gedaan over de ‘heilige Geest’: die wordt er nogal eens bij gehaald om al onze mooie, hooggelegen of diepzinnige religieuze ervaringen te verklaren. Maar misschien is het wel heel eenvoudig. Althans volgens dit verhaal is het… voor iedereen. Hier wordt verteld dat iemand het woord neemt. Die iemand is de God van Israël. Hij spreekt. En om precies te zijn: hij spreekt door mensen. Mensen gaan elkaar aanspreken. Er komt een gesprek op gang. Mensen gaan elkaar horen en verstaan. Het breekt door alle barrières van het onbegrip heen.

En dat is een wonder. Dat er echte ontmoeting is. Dat er rake woorden gezegd worden. Dat er een betrouwbaar verhaal is. Ik denk dat dit de reden is waarom dat Pinksterfeest mij altijd raakt: het wonder van de taal, het wonder dat mensen elkaar verstaan. Wat een weldaad in een wereld vol miscommunicatie. Wat klinkt er een gebabbel en een prietpraat. En erger nog, hoezeer is de leugen aan de macht. Nepnieuws, oorlogstaal en propaganda alom.

Waar klinkt er nog een betrouwbaar woord? Een woord waar je van op aan kunt, een woord dat mensen opbouwt? Hier, waar temidden van alle lege gepraat toch ineens echte, goede woorden gezegd worden. Taal die de kern raakt. Een woord van opstanding temidden van alle doodsheid. De taal van de vriendschap. Of een goede vraag. Zo eenvoudig is het. Zo bijzonder is het.

 

Marco Visser